Word of Life

Word of Life Česká republika je mezinárodní křesťanská mezidenominační organizace působící jako zapsaný spolek. Naše činnost je zaměřena převážně na práci s dětmi a mládeží formou různých aktivit, např. letní tábory, sportovní turnaje, biblické kluby aj.
Word of Life Česká republika je součástí mezinárodní organizace Word of Life Fellowship (www.wol.org), která v roce 2020 oslaví 80 let své práce s mládeží. Má svůj počátek v USA na ulicích New Yorku. Během svého působení se rozrostla na 5 kontinentů a 72 zemí v celém světě.

V České republice začala tato organizace působit v roce 1997 s příchodem prvního ředitele Jonathana Bubara. První letní tábor se konal v roce 1998. Od roku 2000 jsme potom začali pořádat tábory v Černé Hoře, kde sdružení zakoupilo bývalé rekreační středisko. V uplynulých letech se pak naše činnost rozšiřovala a mimo letních táborů jsme začali pořádat i zimní víkendové pobyty, sportovní turnaje, vánoční koncerty a jiné akce nejen pro děti a mládež.

Naše činnost

Naším cílem je zasáhnout mládež Evangeliem Ježíše Krista skrze Bibli, evangelizaci a učednictví
Pokládáme Písmo za zdroj a základ naší služby
Toužíme po naplnění Velkého poslání skrze smělé hlásání Evangelia Ježíše Krista a vyzývání druhých k jeho následování
Toužíme po záměrném procesu učení a ovlivňování druhých, aby byli podobnější Ježíši Kristu
Soustředíme se na zasáhnutí mládeže, jíž kultura se neustále mění, biblickou pravdou, která se nikdy nemění

Naše aktivity

Letní tábory 95
Biblické kluby pro mládež 95
Zimní víkendy 70
Sportovní turnaje 85
Výuka angličtiny 40

Náš Tým

Jan a Elyse Halíkovi
Jan a Elyse HalíkoviKoordinátor tábora a jednatel spolku
Nate a Katka Hollomanovi
Nate a Katka HollomanoviDesigner, Táborový koordinátor