Naši vedoucí se skládají z vybraných dobrovolníků, kteří prošli intenzivním výcvikovým kurzem, který zahrnuje zásady vedení a poradenství, bezpečnosti a první pomoci, zásadní témata o dětech a mládeži, duchovní přípravu, program tábora, týmovou práci, a další témata.