Seznamte se s našim týmem

Pevně se držte Slova života, …
Filipským 2:16a

Honza & Elyse Halíkovi

Misionáři, koordinátor kempu, předseda spolku

Adam & Julie Cookovi

Misionáři, vzdělávání, administrativa

Adele Schenk

Misionářka, práce s neslyšícími

David Adam

Provozní zaměstnanec, správce areálu, pronájmy

Miriam Kuklínková

Stážista, koordinátor programů pro školy, registrace tábora

Roy Horst

Stážista, služba sportem

Veronika Pazderová

Stážista, adaptační kurzy