Zdraví a Bezpečnost

Bezpečnost našich kempáků a hostů je na táborech Word of Life na vrcholku našich priorit. Už téměř 60 let nám Bůh žehná vynikajícími dosaženými výsledky v oblasti zdraví a bezpečnosti. I když nikdo nemůže naprosto předejít některým zraněním či naléhavým případům, věříme, že z Boží milosti, a s pokračující, zaměřenou realizací následujících úrovní ochrany, můžeme všem zajistit bezpečnou a zábavnou táborovou zkušenost.