Duchovní základ

Na čem stojíme

Jsme křesťanská organizace, nejsme církev. Náš účel není přijímat členy, ale chceme být nápomocní různým církvím v jejich práci s mládeží. Věříme, že evangelizace a vedení k duchovnímu růstu jsou základními principy Božího slova. Word of Life nabízí nejrůznější spolupráci místním sborům i jednotlivcům, stejně tak naše středisko Centrum Word of Life k sborovým (církevním) aktivitám.

čemu věříme

Vyznání víry

1. Věříme, že Písma Starého a Nového zákona jsou doslovně inspirována Bohem, v originále jsou bezchybná a jsou nejvyšší a konečnou autoritou pro víru a život.

2. Věříme v jednoho Boha, který stvořil a udržuje vesmír a věčně existuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý.

3. Věříme v Božství Ježíše Krista, Jeho narození z panny a Jeho život bez hříchu. Věříme, že zemřel za naše hříchy a byl fyzicky vzkříšen. Věříme, že nyní je vyvýšen po pravici Boží a může se kdykoliv osobně vrátit na tuto zem. Věříme, že se vrátí před tisíciletým královstvím.

4. Věříme, že člověk zhřešil a proto je před Bohem vinen a podléhá Jeho soudu.

5. Věříme, že každý kdo přijme vírou Ježíše Krista je znovuzrozený z Ducha Svatého a má věčné spasení. Duch Svatý žije v každém věřícím, vyučuje, vede a ukazuje mu jak má žít a sloužit Bohu.

6. Věříme, že Bůh dává duchovní dary všem věřícím k budování těla Kristova. Ale věříme, že některé dary Ducha, jako mluvení v jazycích a uzdravování, byly určeny pro první církev. Věříme, že Bůh odpovídá na modlitby svého lidu a naplňuje jeho potřeby ve shodě se svou vůlí.

7. Věříme v tělesné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, věčné požehnání spasených ve Slávě a věčný vědomý trest zatracených v pekle.

8. Věříme, že všichni věřící jsou povoláni k životu oddělenému od praktik tohoto hříšného světa.