Dobrovolník

základní informace

Termín školení pro letní tábory 2024 budou následující:

školení A: 5. – 7.4. 2024

školení B: 28. – 29.6.2024

Zapoj se jako dobrovolník

Nabízíme Vám možnost přidat se k našemu týmu a zapojit se do letní služby jako vedoucí nebo crew. Každé léto máme spoustu dobrovolníků, kteří nám pomáhají v organizaci celého tábora a jedním z nich můžeš být také ty.

 

 

Vedoucí – jedná se o skupinu dobrovolníků, kteří se věnují přímé práci s dětmi. Každý vedoucí má po celou dobu tábora na starost jeden pokoj/chatku (4-5 dětí). Vedoucí se o své kempáky stará a pomáhá jim v průběhu celého dne, od budíčku, přes ranní ztišení až po odpolední hry a volný čas. Menším dětem na dětských turnusech pomáhá i více prakticky, podle potřeby. Během celého pobytu na táboře je vedoucí pro své kempáky neustálým pomocníkem a svým příkladem má možnost působit na jejich životy. Proto se na tuto pozici vždy snažíme najít zodpovědné, spolehlivé a nadšené mladé lidi, kteří by tuto službu vnímali jako jedinečnou příležitost.
Skupina vedoucích má také zajištěna vlastní setkání s vyučováním a programem učednictví. Minimální věk pro přijetí na pozici vedoucího je 17 let.

 

 

Crew – je skupina mladých lidí, kteří nám v průběhu letních táborů jako dobrovolníci pomáhají se zajištěním praktického chodu tábora. Starají se o úklid, pomoc v kuchyni, při hrách, scénkách, sportovních lekcích či jazykové výuce nebo pomáhají s drobnou údržbou areálu tábora (např. čistění bazénu, sekání trávy apod.). Skupina crew má také zajištěna vlastní setkání se společnými ztišeními a programem učednictví. Minimální věk pro přijetí na pozici crew je 15 let.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

CHILL 2023 after party pro všechny dobrovolníky

18.-19.10.2024